Serwis internetowy Pracownia Psychologiczna Ego używa plików "cookies". Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie
działania plików "Cookies" znajduje się W naszej nocie prawnej. Dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację warunków. Zgadzam się
     

Psycholog w Twojej firmie

 

Jeszcze niedawno psycholog w żaden sposób nie kojarzył się z firmą, organizacją, korporacją. Dzisiaj coraz częściej w gabinetach psychologów pojawiają się klienci poszukujący pomocy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi, poszukujący wsparcia w budowaniu własnej zawodowej kariery, poszukujący rozumienia trudności czy niepowodzeń zawodowych lub w relacjach ze współpracownikami.

Coraz większa dbałość o kulturę pracy, coraz lepsze rozumienie potrzeb pracowników i troska o nich sprawia, że psycholodzy wkraczyli również do firm. Współpraca z psychologami jest pomocna w pracach związanych ze strategią firmy, zarządzaniem ludźmi, budowaniem zespołów, motywowaniem pracowników i rozwiązywa- niem sytuacji kryzyzowych.

 

Coaching osobisty i zawodowy dla pracowników oraz przedstawicieli kierownictwa firmy / kadry menedżerskiej

To proces polegający na wspieraniu klientów w dążeniu do osiągania zamierzonych celów życiowych i zawodowych, poprzez analizę celów, wsparcie w określaniu priorytetów, pomoc w odkrywaniu mocnych stron i zasobów oraz słabości. To pomoc w podejmowaniu skutecznych decyzji, w budowaniu dobrych relacji z innymi, radzeniu sobie z nadmiernym przeżywaniem trudnych sytuacji oraz stresem. Dzięki wsparciu psychologa - trenera można uzyskać lepszy wgląd w styl własnego działania, radzeniu sobie z zadaniami zawodowymi oraz relacjami z innymi.

Forma i częstotliwość sesji dostosowana jest do sytuacji i potrzeb klienta. Konsultacje odbywają się na terenie firmy lub w siedzibie Pracowni.

 

 

 

Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych (konflikty interpersonalne, związane z wprowadzaniem zmian, oskarżenia o mobbing, zwolnienia indywidualne i grupowe).

 

Konsultacje związane z wewnętrzną rekrutacją pracowników i planowaniem ścieżek kariery zawodowej.

 

Indywidualna pomoc psychologiczna dla pracowników firm w sytuacji kryzysu, traumy, straty.

Realizowana jest doraźnie lub w ramach abonamentu. Konsultacje i terapia odbywają się na terenie Pracowni.

 

Treningi, warsztaty i szkolenia gotowe oraz szyte na miarę.

 

Work-Life Balance to szczególna kategoria autorskich warsztatów kierowanych do pracowników firm, ale odnosząca się wprost do problemów osobistych. Szkolenia Work-Life Balance adresujemy przede wszystkim do pracowników - rodziców. Zakładamy, że zapewnienie pracownikom możliwości uczetniczenia w warsztatach w godzinach pracy lub podczas wyjazdów integracyjnych sprzyja budowaniu dobrych relacji w firmie, integruje zespół, a umiejętności i wiedza odnosząca się do relacji rodzinnych ma charakter uniwersalny i jest wykorzystywana również w pracy. Szkolenia Work-Life Balance pomagają w odnalezieniu spokoju, harmonii i tak często poszukiwanej równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym.