Serwis internetowy Pracownia Psychologiczna Ego używa plików "cookies". Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie
działania plików "Cookies" znajduje się W naszej nocie prawnej. Dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację warunków. Zgadzam się
     

O zasadach współpracy

Stała współpraca z przedszkolem lub szkołą trwa przez cały rok szkolny. Liczbę godzin dyżurów psychologa lub innego specjalisty w placówce oraz ich częstotliwość ustalamy w porozumieniu z nauczycielami, dostosowując ją do sytuacji i potrzeb nauczycieli w konkretnej placówce.

 

Celem naszej pracy jest zapewnienie profesjonalnej pomocy i wsparcia nauczycielom, ich podopopiecznym oraz rodzicom dzieci z danej placówki.

W ramach stałych dyżurów psycholog:

  • obserwuje i diagnozuje funkcjonowanie poszczególnych grup lub klas szkolnych;
  • wspiera dzieci przeżywające trudności emocjonalne, adaptacyjne, słabo radzące sobie w relacjach z rówieśnikami, mające trudności w opanowaniu umiejętności określonych programem dydaktycznym;
  • współpracuje z nauczycielami, pomagając im w dobrym rozumieniu mechanizmów psychologicznych trudności dziecka lub całych grup;
 

  • wspiera nauczycieli w pracy z grupą, rozwiązywaniu trudności wychowawczych, budowaniu indywidualnych programów wychowawczych dla poszczególnych dzieci;
  • kieruje dzieci - jeśli jest taka potrzeba - na dalszą diagnozę lub zajęcia terapeutyczne;
  • współpracuje z rodzicami dzieci, którzy poszukują pomocy i rady w wychowaniu dzieci;
  • współpracuje z dyrektorem i nauczycielami w sytuacjach kryzyzowych, pomagając w podjęciu decyzji dotyczących dzieci, czy mediacjach z rodzicami.

Nauczyciele placówek współpracujących z Pracownią Ego korzystają z naszych autorskich szkoleń, warsztatów i superwrizji. Także rodzicom, proponujemy możliwość uczestniczenia w spotkaniach i warsztatach adresowanych do rodziców, które organizujemy na terenie przedszkola lub szkoły.

Dzieciom i rodzicom korzystającym z konsultacji lub terapii w Pracowni Ego oferujemy 20% rabat.